5 იავნირს ასრტლოგოუირი პრგოონზი

ვერძი ნუ მიღიბეთ მნშინვლევოან გაადყწევიტელებსბ. ნუ გაომჩინეთ ინციაიიტავს. დღის მეორე ნაეხავშრი გაიგძმფადრბეათ ინეტერსი ინოფმრცაეიიბასმდი. საღამო მეოგრბბეათნ ერთად გატარათე. კურო დილით ნუ დაწიეყბთ ახალ სამქეესბ, ნუ ეცედიბთ გარევკეთ რთულ საიკხთბეში (გნაასუკრთბეით მაისის შუა რიხცევშბი დააბედუბელიბ). სააღომს ითთაიბერთ მცოდნე ადმააიენთბან ერთად. გაინიხელთ არესუბლი ფატქბეი. ტყუპი დილით დასიევენთ, გაომძინითე. ახალი პრეოტქის დაყწბემადე ყუარღდბეით გაინიხელთ ყველა დეატილ. ნუ ეცედიბთ ერდთორლუად ორი საქმის კეეთაბს. კიჩრიხბი დილა დავსნებესა, ენრეიგის მორკბეას დათუემთ. დღის მეორე ნაეხავშრი დაინნშეთ მნშინვლევონაი შევხდეერიბ, სამქეეიბს მოვგრაბეა. ყუარღდბეა გმრაეთბთ ახალი ინოფმრცაეიიბს მიამთრ. ლომი გარფხთლიიდთ, არვასიათნ წაომცგედთ პირადი სადიმუოლ, ახალი იდეა. სხვა დღსივთის გაადედთ გუალდხლიი


  • ავტორი: admin
  • კომენტარ: 0
  • ნახვები: 380
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 46